Appél

Appél is het onderdeel binnen de hondensport, dat steeds belangrijker wordt.

Men kan zich heden ten dagen niet meer veroorloven om een (grote) hond te hebben die niet "luistert". 

Het appél programma moet en kan niet worden gezien als een "puppy-cursus" of een gehoorzaamheidscursus.

Binnen de NBG kan men alleen maar examens c.q. wedstrijden draaien als men in het bezit is van het VZH-diploma.

Dit examen bestaat uit twee onderdelen nl. A, het appél gedeelte op het terrein van de vereniging, en B, het praktijkgedeelte.

Dit laatste wordt zeer kritisch bekeken en gekeurd daar op dat moment de hond zich in een alledaagse situatie

begeeft en aan moet tonen daar goed mee om te kunnen gaan. Tevens mag de hond op geen enkel ogenblik agressief

gedrag vertonen naar eender wie.

De verschillende oefeningen van het appél zijn als volgt:

1.   volgen aan de lijn

2.   los volgen

3.   zit oefening

4.   af oefening

5.   sta oefening uit gewone pas

6.   sta oefening uit looppas

7.   vlak apport

8.   apporteren over de haag

9.   apporteren over de klimschutting

10. vooruitzenden

11. afliggen met afleiding