IGP (Internationale Gebruikshonden Prüfungsordnung)

Het IGP-programma bestaat uit drie onderdelen, die alle drie dienen te worden beoefend:

Afdeling A: speuren

Afdeling B: appèl

Afdeling C: manwerk.

In principe zijn er drie niveaus, aangeduid als IGP-I, II en III. De moeilijkheidsgraad binnen alle afdelingen neemt toe van IGP-I naar IGP III. Voordat je mag deelnemen aan examens voor IGP dien je eerst je VZH te behalen.

Misverstanden.

We krijgen nog wel eens mensen die hun hond "lekker agressief" willen maken om zo de buurt te imponeren.

Die hebben het bij ons gauw gezien. De honden worden van de training niet vals of agressief.

Sterker nog: agressieve honden - laat staan agressieve bazen - zijn op de trainingen niet welkom.  

Reglement IGP
Reglement IGP.pdf (1.13MB)
Reglement IGP
Reglement IGP.pdf (1.13MB)
Raad van Beheer Werkhonden