De Club

Beste Bezoeker,  

Allereerst welkom op de website van NBG vereniging Midden Brabant.

In dit onderdeel van onze website willen we even ingaan op de totstandkoming van onze huidige vereniging.

Voor degenen die al wat langer meelopen in de hondensport, zal de naam "Midden Brabant” zeker niet onbekend in de oren klinken.

De voormalige VDH kringgroep is opgericht 01-06-1973, en de training locatie bevond zich toen in de manege te Schijndel.

Er zijn in die tijd door diverse leden kampioenschappen op nationaal en internationaal niveau behaald, dan wel hoog geëindigd.

Als “historische” leden kunnen dan ook o.a. Mari Bergman, Jan van de Ven, Anja van de Meijden, Volker Keil en nog vele anderen genoemd worden. Met tevens de verontschuldiging voor degenen die we hierbij vergeten.  

Na de verhuizing naar ons huidige terrein is door een brand alles platgelegd, maar met de hulp van vele giften en de handen van de vele vrijwilligers werd een nieuw onderkomen neergezet.

Als hondensportliefhebbers zien we helaas maar al te vaak dat de ledenbestanden teruglopen en dat de aanwas van jonge leden uitblijft.

Voor dit probleem zagen wij ons als toenmalige kringgroep ook gesteld dus moest er iets gebeuren, alleen met duitse herders trainen bleek niet meer haalbaar.

Als vereniging hebben we toen besloten om ons aan te sluiten bij de NBG.

Niet dat het onze doelstelling is om zo groot mogelijk te worden, integendeel, alleen moet het wel een levensvatbare zaak blijven.

Al met al kunnen we stellen dat we de trainingsmethoden, de gezelligheid van de leden onderling etc. op dezelfde voet door willen blijven zetten.

Nogmaals dank aan alle leden uit onze rijke geschiedenis voor hun inzet en vastberadenheid om deze geweldige vereniging overeind te houden !!  

Het bestuur van NBG Midden Brabant